Politika privatnosti

KBCnet je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. U narednom tekstu možete saznati više o našoj politici privatnosti i načinu na koji koristimo i obrađujemo lične podatke koje primamo i sakupljamo od naših korisnika.

Korisnici naših usluga  smatraju se upoznatim i saglasanim sa navodima iz ove politike.

Prikupljanje ličnih podataka

KBCnet sakuplja sve informacije od korisnika,  zavisno od tipa formulara koji se popunjava, uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, email adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promena koje su naznačene na sajtu..

Kada se korisnik registruje, KBCnet će tražiti podatke u toku registracije u cilju pružanja informacija i usluga koji se traže, kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda i usluga. KBCnet takođe prikuplja informacije korisnika usluga o aktivnostima na web sajtu preko log zapisa na web serveru.

Osim u slučajevima registracije, KBCnet može prikupljati lične podatke koje korisnik popuni prilikom  učešća na manifestacijama, promocijama, takmičenjima, on-line anketama koje organizuje KBCnet ili neko od partnera.

Korišćenje ličnih podataka

Prvenstveni cilj KBCnet-a prilikom prikupljanja ličnih podataka jeste pružanje željenih usluga našim korisnicima, kao i unapređenje kvaliteta usluga.

KBCnet se bavi obradom i istraživanjem prikupljenih ličnih podataka iz različitih izvora zbog boljeg razumevanja potreba i interesovanja korisnika.

Osim u slučaju da se aktivno opredelite da ne primate informacije od KBCnet-a, periodično se dobijaju  informacije, kao što su akcije, izmene ili nove usluge, kao i KBCnet bilten.

Zaštita ličnih podataka

KBCnet ne ustupa, prodaje, niti deli lične podatke korisnika  trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na zahtev korisnika.

KBCnet može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju licnog  biznisa. I u ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu da mailing liste.

Ukoliko korisnik ne želi da prima promotivni materijal koji se tiče proizvoda i usluga partnera, i naglasi ovaj izbor prilikom predaje ličnih podataka, KBCnet će poštovati korisnikov izbor .

KBCnet može povremeno objaviti statisticke podatke opšteg tipa trećim licima-broj posetilaca sajta, pritom informacije pomoću kojih se može identifikovati pojedinac neće biti uključene.

KBCnet garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika.

Objave i izmene

KBCnet zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko KBCnet izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajt KBCnet-a. Korisnici treba da redovno pregledaju stranicu sajta, kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti KBCnet-a.

KBCnet je otvoren za sve vrste sugestija od strane korisnika.

Korisnik je slobodan da kontaktira KBCnet za dobijanje više željenih informacija.

Vaš KBCnet