O digitalnoj fiksnoj telefoniji

Odaberite digitalnu fiksnu telefoniju u KBCnet mreži i razgovarajte bez ograničenja u lokalu .

Digitalna fiksna telefonija je savremeni način komunikacije svakog modernog doma u zemlji I svetu i omogućava  povoljne pozive u Srbiji I inostranstvu.

Digitalna fiksna telefonija u KBCnet mreži Vam pruža mnoštvo pogodnosti kao I veliku uštedu kućnog budžeta.