USB prenosivi internet

USB prenosivi internet je poklon usluga KBCnet-a biznis korisnicima uz PROFINET I CUSTOM BIZNET pakete po sledećim uslovima: 

Prenos podataka u nacionalnom saobraćaju dostupan uz max. brzinu

Max. brzina prenosa podataka u mesečnom paketu za dogovorenu količinu

Max. brzina nakon potrošene dogovorene količine brzog prenosa podataka

Količina prenosa podataka u mesečnom paketu

5 GB

5 Mb/s

200 Kb/s

neograničeno

 

*Maksimalna brzina prenosa podataka zavisi od  pokrivenosti mobilne mreže.

*Nakon potrošenog 5 gigabajta prenesenih podataka u brzom režimu rada, surfovanje do kraja obračunskog ciklusa je neograničeno sa smanjenom brzinom.

*Odobravanje ove usluge je moguće samo uz potpisan novi ugovor  na 12 meseci.