PODSTANARI / STUDENTI

     KAKO DA UŠTEDITE NOVAC

 

      Prednosti u korišćenju DUO LIGHT i BRZI DUO LIGHT paketa BEZ ugovorne obaveze


      1.     Ušteda novca u Vašem budžetu (mesečno/godišnje)

            - Paket usluga internet + tv sa cenom vec od 990 din. je min 50% niža cena od ponuda svih drugih operatera i na taj način štedite Vaš mesečni / godišnji budžet

            - Bez opterećenja za plaćene mesečne račune za internet , televiziju i fiksni telefon  prilikom dužeg ili kraćeg odsustva iz stana (letovanje, zimovanje , letnji ili zimski raspust i slično) jer je usluga plaćanja unapred (prepaid / na dopunu)

            - Planirajte vaše mesečne uplate paketa sa već isplaniranim odsustvom iz stana i tako možete uštedeti dosta novca na godišnjem nivou

       2.    BEZ ugovorne obaveze

             - Posle iskorišćenog gratis perioda , svaku narednu uplatu izabranog paketa vršite po potrebi kao mesečnu dopunu za uslugu (prepaid usluga) BEZ obaveze za redovno mesečno plaćanje što daje veliku prednost u odnusu na ponude usluga drugih operatera

            -  Neostavljate neplaćene račune za internet , televiziju i fiksni telefon Vašem stanodavcu, što vas potpuno rasterećuje prilikom prekida zakupa prostora

 

         Izaberite paket i uštedite